Zeeuwse Vrouwen Vieren 100 Jaar Kiesrecht
 

In 2019 vieren we dat vrouwen 100 jaar kiesrecht hebben. En wat is een mooier moment om dit te vieren dan op 8 maart, internationale vrouwendag? We nodigen daarom alle Zeeuwse vrouwen (en mannen) uit om op 8 maart bij deze viering aanwezig te zijn!

We nemen u op 8 maart mee in de geschiedenis van vrouwenkiesrecht in Zeeland en gaan in gesprek met Zeeuwse vrouwen uit verschillende politieke rollen die hun tips en ervaringen delen. Vervolgens kijken we naar de toekomst met vrouwen die deze verkiezing voor het eerst mogen stemmen. Zij interviewen de vrouwen die deze verkiezing op de lijst staan, of anderszins actief zijn. Daarnaast is er natuurlijk ruimte om te netwerken en kunt u zich aanmelden voor de filmvoorstelling Suffragettes. 's Middags is het oude stadhuis in Middelburg geopend voor een Meet & Greet met de politieke partijen en is een tentoonstelling over de geschiedenis van de vrouw in de politiek te bekijken. Kortom: dit mag u niet missen! 

Programma- 8 maart (geen kosten aan verbonden) 

Voorprogramma 

13.30 – 15.30 uur: - Film Suffragettes (filmzaal Provincie Zeeland) 
13.30 – 18.00 uur: - Tentoonstelling geschiedenis van de vrouw in de politiek (burgerzaal oude stadhuis)
                                          - Meet & Greet met politieke partijen (ontvangsthal oude stadhuis)

Plenaire bijeenkomst  

15.30 – 16.00 uur:  - Inloop (ontvangsthal oude stadhuis) 
16.00 – 17.45 uur: - Geschiedenis vrouwenkiesrecht in Zeeland door Marjan Ruiter (Zeeuws Museum) en Debby Esmeé de Vlugt (RIAS)

                                          - Interview:  politiek actief zijn, iets voor vrouwen? Ervaringen in en met de politiek! (hieronder uitgelicht!)
                                            Gesprek met vrouwen in verschillende politieke en bestuurlijke rollen over hun persoonlijke motivatie en ervaringen. 

                                           - Een blik in de toekomst 
                                              Vrouwen die deze verkiezingen op de lijst staan of anderszins actief zijn worden geïnterviewd door vrouwen die voor het eerst                                                                            mogen stemmen

Vanaf 17.45 uur: -  Netwerkborrel


Tentoonstelling geschiedenis van vrouwenkiesrecht 

De historica Debby Esmeé van der Vlugt van het Roosevelt Institute for American Studies heeft een prachtige tentoonstelling gemaakt over de geschiedenis van vrouwenkiesrecht voor de vriering van vrouwenkiesrecht op 8 maart. 

In deze tentoonstelling worden de verhalen van 18 Zeeuwse strijdsters gedeeld. Stuk voor stuk een bron van inspiratie, die ons zelfs vandaag nog iets kunnen leren over wat er mogelijk is als je vecht voor waar je in gelooft! 

Zonde om deze alleen op 8 maart te vertonen, download hem daarom hieronder! 

Deel 1
Deel 2
Deel 3


Interview: politiek actief zijn, iets voor vrouwen? 

De burgemeester, Letty Demmers (waarnemend burgemeester Noord-Beveland)  raadslid, wethouder, burgemeester, maar ook vrouw, partner, moeder en oma. Kan dat? Kan ik dat? Ja, want juist vanuit betrokken zijn, midden in de maatschappij staan, kun je als vrouw het verschil maken.


De gedeputeerdeCarla Schönknecht, inmiddels ruim 20 jaar politiek actief, bestuur VVD Zeeland, Raadslid, Statenlid, altijd in combinatie met  mijn werk bij VVV Zeeland en mijn gezin. Nu (nog) gedeputeerde, lijstduwer voor de VVD en een belangrijke taak als oma van Veerle. Een evenredige vertegenwoordig vind ik belangrijk,  in de sport, op de arbeidsmarkt en in de politiek. Daarom ben ik politiek actief.

De wethouder, Loes Meeuwisse , enthousiaste wethouder die het leuk vindt om grote projecten te maken zoals de afslag op de A58 bij het ziekenhuis . Waarom? Het gaat altijd om de mensen, de inwoners van de stad die ik vooruit wil helpen. Als wethouder en als vrouw kan ik het verschil maken door te luisteren en helpen oplossingen te bedenken. 

Dagelijks bestuurder waterschap  , Rian de Feijter, na een beroep in de gezondheidszorg nu dagelijks bestuurder in waterschap Scheldestromen, een echt mannenbolwerk. Meer vrouwen in dit bestuur kunnen een verschil maken.

Startend politica, Faya Bovelander, Ik raakte na de afgelopen Tweede Kamerverkiezingen politiek actief nadat ik lid was geworden van GroenLinks. Vanuit de afdeling Walcheren kreeg ik veel kansen aangeboden om te helpen met de campagne voor de gemeentereed en kon ik fractieassistent in Middelburg worden. Op het moment zit in in het campagne team van de Europese verkiezingen op het landelijk bureau van GroenLinks. 

GemeenteraadslidAngélique Duijndam, Ik ben raadslid voor de gemeente Vlissingen, moeder, dochter, zus, vriendin, maatschappelijk werker, zzp-er, vrijwilliger voor Stichting Monument Middelburg en lid van de wijkraad binnen mijn raad. Ik ben de politiek in gegaan, omdat ik juist als vrouw graag me in wil zetten voor Vlissingen. En dat dan graag op bestuursniveau omdat juist de stem van de vrouw juist op dat niveau vaker gehoord moet worden! 


 

7 maart - Lezing van Monique Leyenaar

In aanloop naar de Internationale Vrouwendag heeft Monique Leyenaar (hoogleraar Vergelijkende Politicologie aan de Radbout Universiteit Nijmegen) op donderdag 7 maart een publiekslezing in de Drvkkery gegeven. Leyenaar publiceerde recentelijk het boek 'De hoogste tijd, een eeuw vrouwenkiesrecht'. 

De lezing 'De Hoogste Tijd' van Monique Leyenaar ging  over de strijd om het vrouwenkiesrecht te veroveren en over de gevolgen: wat deden vrouwen met het stemrecht en met het recht om verkozen te worden? Gaan zij evenvaak stemmen als mannen en op dezelfde partijen? En hoe lang duurt het voordat vrouwen substantieel vertegenwoordigd zijn in politieke functies? Eenmaal gekozen, wordt de politieke agenda dan ook anders? Ook het heden komt kort aan de orde: nu het politieke bestel van Nederland zo aan het veranderen is, bijvoorbeeld dat personen belangrijker zijn dan partijen en de media zo dominant zijn, biedt dit kansen of juist bedreigingen voor de opmars en stabilisering van vrouwen in de politiek?

Het boek 'De Hoogste Tijd' is via deze link te bestellen!


Het viering van 100 jaar vrouwenkiesrecht op 8 maart werd mogelijk gemaakt door La Donna è Mobile, Zeeuwse Soroptimist clubs, het Zeeuws Vrouwen Platform, Zeeuwse Topvrouwen, POLAR, Provincie Zeeland, UCR, Gemeente Middelburg, Zeeuws Archief, Zeeuw Museum, ZB| Planbureau en Bibliotheek van Zeeland , Justion Advocaten, PvdA , Waterschap Scheldestromen en D66. 

Bron afbeelding 'Grote Betooging': Gedenkboek bij het 25-jarig bestaan van de Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht 1894-1919

Disclaimer: wij hebben niet kunnen achterhalen wie de rechten voor dit beeld bezit. De rechtmatige mag zich melden bij de organisatie via zeeuwsevrouwenvierenkiesrecht@gmail.com om een regeling te treffen.